Rabies

Rabies

Meningitis Rabies (hundegalskab) findes i to typer. Den er et virus, der overføres via bid, skrammer, spyt i åbne sår, fra dyr til dyr eller fra dyr til menneske. Virus findes i spyttet hos det smittede dyr, og når dyret bliver sygt kan det finde på at bide. Mennesker smittes da også hyppigst ved bid fra hunde, aber og flagermus, men også katte, får, vaskebjørne, kvæg m.m. kan være smittekilde. Smitten opnår via infektionsstedet gennem nervebanerne til hjernen, hvor en dødelig hjernebetændelse udvikles. Fra smitte til symptomdebut går mellem 9 dage og op til 2 år, dog almindeligvis 2-8 uger.
Rabies findes i stort set hele verden og på verdensplan dør over 55.000 pr. år. Enkelte lande er ”rabies-fri” og det er: Sverige, Norge, Storbritannien, Japan, Australien og New Zealand. I Danmark er sygdommen de sidste par år kun fundet hos flagermus, og der er ikke indberettet tilfælde af rabies hos mennesker smittet i Danmark i mere end 30 år.

Sygdommen

Symptomer på rabies er: utilpashed, feber, hovedpine, føleforstyrrelser omkring bidstedet samt udtalt følsomhed for luft og vand, angst, søvnløshed, forvirring, agitation, unormal adfærd, paranoia, terror og hallucinationer. Ca. 2/3 udvikler muskellammelser og kramper. Hos den sidste 1/3 opstår lammelse af arme, ben og respirationsmuskulaturen. Produktion af store mængder spyt og tårer sammen med en manglende evne til at tale eller synke er typiske i de sidste stadier af sygdommen, mens den smittede er ved fuld bevidsthed. Rabies kan ikke helbredes og er altid dødelig, når der først er symptomer på hjernepåvirkning.
Er man ikke tidligere vaccineret, skal man indlægges på hospital til behandling med bl.a. rabies-immunglobulin (antistof), 5 vaccinationer med rabies vaccine dag 0, 3, 7, 14 og 28 samt eventuel antibiotika m.v. – og så må man håbe på at man har nået behandling i tide.

Vaccination

Rabies forebygges ved vaccination. Vaccinen injiceres i en muskel og der skal gives i alt 3 vaccinationer over 3 uger. Efter forebyggende vaccination skal man alligevel ved dyrebid straks søge læge. Hvis man er forebyggende vaccineret indenfor de seneste 5 år, gives 2 vaccinationer dag 0 (hurtigst muligt efter biddet) og 3 dage senere.
Vaccinen indeholder inaktiveret rabiesvirus.

Bivirkninger

Ca. 10% kan få bivirkninger hyppigst i form af: ømhed, smerte og/eller rødme på injektionsstedet, hovedpine, træthed, utilpashed, irritabilitet, 1-1,5° feber. Evt. bivirkninger kan optræde fra ca. 1 døgn til 10 dage efter vaccinationen. Hos børn ses sjældnere bivirkninger end hos voksne, men børn reagerer hyppigt på ”selve-vaccinations-handlingen”. Bivirkningsfrekvensen er lavere ved booster/genvaccination.

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, træthed.

Hovedpine, irritabilitet.

Almindelige (1-10%) Feber, nedsat appetit, utilpashed.

Kvalme, opkastning, diarré.

Døsighed.

Ikke almindelige (0,1-1%) Myalgi.

Svimmelhed.

Hudkløe, hududslæt.

Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.

Hvornår bør man afstå fra vaccination?

Du bør ikke vaccineres: I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes. Personer, som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen. Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.

BOOK TID NU!

Kontakt os


mail: info@danvac.dk

Frederiksberg klinikken er lukket - Vi henviser til rejseklinikken Sindshvilevej 9A, 2000 Frederiksberg Tlf: 77 99 77 99 www.sikkerrejse.dk

Aalborg klinikken er lukket - Vi henviser til rejseklinikken i Sundhedens Hus, Dag Hammarskjølds Gade 4, 2. sal 9000 Aalborg Tlf: 77 99 77 99 www.sikkerrejse.dk