Malaria

Malaria Ifølge WHO får mellem 300-500 mill. mennesker årligt malaria. Heraf dør 1,5-2,5mill. (1mill. er børn<5år i Afrika). I 2008 fik 91 diagnosticeret malaria i Danmark efter udlandsophold, 79 tilfælde var fra Afrika. Der findes 4 typer Malaria plasmodier; P. Falciparum, P. Vivax, P. Ovale, P. Malariae. Derfor er det forskelligt hvilke malariamidder der anbefales, ligesom faktorer som erfaring med malariamedicin fra tidligere, kombination med anden medicin f.eks. må Malarone ikke tages sammen med fluvoxamin (middel mod depression), ligeledes er pengepung, graviditet mm. vigtige oplysninger, der indbefattes ved præparatvalg. Husk at symptomer på f.eks. malaria kan for det utrænede øje have uspecifikke symptomer: feber, muskelsmerter, hovedpine, kvalme, opkastninger og diarre. Symptomdebut ses fra 7 døgn efter ophold i malariaområde, dog hyppigst efter 10-14 dage men er i sjældne tilfælde diagnosticeret op til 12 mdr. efter rejsen. Malaria kan diagnosticeres ved blodprøve der udstryges og mikroskoperes for påvisning af malariaantigen. Midler til medicinsk forebyggelse/behandling af malaria: • Atovakon+proguanil (Malarone) • Doxycyklin (Vibradox) • Klorokinfosfat (Ercoquin, Malarex) • Mefloquin (Lariam) • Proguanil (Paludrine) Hvilken type malariamedicin du anbefales afhænger af, hvilket område du rejser til. Generelt er det i Asien, Afrika og Sydamerika hyppigst Malarone eller Vibradox der anbefales, hvorimod, der stadig til rejser i Mellemamerika kan benyttes Malarex. Der er prismæssige og bivirkningsmæssige forskelle som oftest afgør valget af præparat. Generelt kan det dog siges at Malarone anbefales til kortere rejser, men af økonomiske årsager anbefales Vibradox oftest til langvarige rejser. Med hensyn til anvendelse og eventuelle bivirkninger se venligst indlæggelsessedlen på det præparat du får recept på. Følg altid lægens anvisninger.
BOOK TID NU!

Kontakt os


mail: info@danvac.dk

Frederiksberg klinikken er lukket - Vi henviser til rejseklinikken Sindshvilevej 9A, 2000 Frederiksberg Tlf: 77 99 77 99 www.sikkerrejse.dk

Aalborg klinikken er lukket - Vi henviser til rejseklinikken i Sundhedens Hus, Dag Hammarskjølds Gade 4, 2. sal 9000 Aalborg Tlf: 77 99 77 99 www.sikkerrejse.dk