Difteri

Difteri

Difteri Difteri (Difteritis) er en infektion der skyldes en bakterie. Der findes flere varianter af bakterien, men den mest alvorlige Corynebacterium diphteriae.

Sygdommen

Bakterien smitter via dråbesmitte og trænger ind i kroppen f.eks. via slimhinderne, svælg, næse mm og udskiller et toksin (giftstof). Inkubationstiden er 2-5 dage, herefter begynder toksinet at nedbryde slimhinderne i f.eks. luftvejene, hvor den giver en halsbetændelse lignende tilstand med tykke belægninger, let feber, hæshed, hoste, halssmerter, utilpas- og mathed. Belægningerne på slimhinderne kan rive sig løs og blokere for luftvejene med resultat i åndenød eller kvælningsanfald. Toksinet spredes desuden yderligere i kroppen og kan medføre skade på bl.a. nervesystem og hjerte i form af lammelser og evt. hjertestop. Infektionen er meget alvorlig og selv i de vesteuropæiske lande har den høj dødelighed på 5-10%. I 2008 blev der i følge WHO rapporteret ca. 7.000 tilfælde af difteri i verden.
Kutan-difteri er en anden variant af bakterien. Den producerer ikke toksiner og giver derfor ikke alvorlig sygdom, det angrebne sted på huden kan i udseende godt minde om børnesår (Impetigo). Desuden findes der en toksinproducerende beslægtet bakterie: Corynebakterium ulcerans, der også kan give difteri, kan i sjældne tilfælde overføres til mennesker fra kæledyr som hund og kat.
Diagnosen difteritis stilles ved podninger fra infektionsstedet (typisk svælget, ved sår podes skorpen) der dyrkes. En anden måde er PCR-metoden, der påviser om der er DNA fra bakterien i podningen.
Behandlingen er injektion med antibiotika for at dræbe bakterien og antitoksin for at modvirke bakteriens giftstof . Behandlingen kræver isolation af den smittede i 2- 4 uger samt ofte også respiratorbehandling.

Vaccination

Vaccination mod Difteri indgår i børnevaccinen: Di-Te-Ki-Pol/Hib, som gives ved henholdsvis 3, 5 og 12 måneders alderen samt ved revaccination for Di-Te-Ki-Pol ved 5 års alderen. Herefter anbefales revaccination hvert 10. år.
Vaccinen injiceres i en muskel.

Bivirkninger

Mellem 1 og 10 % af de behandlede patienter kan forvente at få bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger ved administration af Difterivaccine ”SSI” er rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet samt feber.

Nervesystemet Almindelig (1/100 til <1/10) Hovedpine.
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Almindelig (1/100 til <1/10) Utilpashed, feber ≥38ºC, rødme, ømhed og hævelse på injektionsstedet.
Immunsystemet Sjælden (1/10.000 til < 1/1.000) Anafylaktiske reaktioner

Hvornår bør man afstå fra vaccination?

Du bør ikke vaccineres ved: overfølsomhed overfor indholdsstoffer i vaccinen, tidligere reaktion på difteri-vaccination, akut alvorlig infektion samt graviditet eller amning.
BOOK TID NU!

Kontakt os


mail: info@danvac.dk

Frederiksberg klinikken er lukket - Vi henviser til rejseklinikken Sindshvilevej 9A, 2000 Frederiksberg Tlf: 77 99 77 99 www.sikkerrejse.dk

Aalborg klinikken er lukket - Vi henviser til rejseklinikken i Sundhedens Hus, Dag Hammarskjølds Gade 4, 2. sal 9000 Aalborg Tlf: 77 99 77 99 www.sikkerrejse.dk